Hà Nội
085.885.8885
Tất cả danh mục
0 0

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được toidenladoga.vn thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

Mục đích sử dụng thông tin

  • Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Sodadep.vn.

Thời gian lưu trữ thông tin

  • Theo pháp luật 

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

  • Nhân viên của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Ladoga được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. 
  • Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Ladoga cung cấp thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

  • Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Ladoga
  • Địa chỉ: Thôn 9, Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội
  • MST: 0109666398

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng

  • Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email toidenladoga@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác. 

Khiếu nại về thông tin cá nhân của khách hàng

Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email toidenladoga.vn@gmail.com để được giải quyết.

Cam kết bảo mật thông tin 

Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để toidenladoga.vn chăm sóc khách hàng.

ĐẶT HÀNG & TƯ VẤN TRỰC TIẾP
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) Quý khách vui lòng không để trống
GỬI NGAY